Poczytaj

Nauka informatyki

Wydawać by się mogło, że informatyka to względnie niedawno dodany wątek w murach szkoły, lecz nic bardziej błędnego, albowiem pierwsze konwersatoria ukazywały się cyklicznie w dwóch szkołach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wtedy lekcje rozgrywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Tymczasem w szerszy zasięg rąk kompy zainicjowały przybywać w latach 80 XX wieku, wówczas PC-ty nastąpiły się globalne oraz ogólne, tytułowano je wtedy jednostkowymi komputerami (PC). W roku 1985 okazał się naczelny powszechny plan edukacji informatyki w ogólnikach, stworzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne jak również zaakceptowany przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Pierwsze zajęcia w murach szkoły były przeznaczone zwłaszcza programowaniu kompów, przez aspekt, iż nie było programu konsumpcyjnego i edukacyjnego jak też nie bywała jeszcze wtedy sieć komputerowa.

Kiedy z dalszą chwilą ukazało się już software zdecydowanie bardziej przygotowawcze, wówczas wzrastało zainteresowanie aplikacjami. Natomiast w liceach kładziono już większy nacisk na umiejętności odszukiwania jak również wykorzystywania informacji i tak też się robi po dzień dzisiejszy.